Tại 123B, chính sách bảo mật là nền tảng quan trọng nhất trong cam kết đảm bảo an toàn cho hội viên của chúng tôi. Chúng tôi tự hào áp dụng một hệ thống bảo mật 100% an toàn, được thiết kế để bảo vệ thông tin cá nhân và tài chính của người chơi khỏi mọi hình thức truy cập trái phép và lạm dụng.